Nieuws

Uitnodiging Meester-in-de-dop-toernooi

uitnodiging

...

Promotie Willy van Harten

Op 12 september is oud-jeugdleider Willy van Harten-de Heer, moeder van onze oud-leden Maarten, Lucas en Eva van Harten, aan de Universiteit van Leiden gepromoveerd op het proefschift "Gelijkheid troef in het Nederlandse basisonderwijs". Willy is heeft jarenlang op dinsdagavond les gegeven en speelgroepen begeleid, en in 2016 was ze de trekker van de lustrumviering.
Haar proefschrift ging over het onderwijs aan 'zeer makkelijk lerende kinderen', waarmee ze zowel beroepsmatig als privé ervaring had. Ze wilde nu haar kennis aanvullen met een wetenschappelijk onderzoek naar dat onderwerp.
Veel (ex-)jeugdleiders waren bij de promotie aanwezig en konden na afloop Willy feliciteren met het resultaat van haar harde werken.
 
Een korte samenvatting op de site van de universiteit:

In samenleving, politiek en onderwijs in Nederland wordt regelmatig gedebatteerd over de vragen wat hoogbegaafdheid is en of het onderwijs moet worden aangepast aan hoogbegaafde leerlingen. Willy de Heer beantwoordt in haar dissertatie beide vragen.
Voor het begrip hoogbegaafd hanteert zij in de onderwijsomgeving het begrip ‘zeer makkelijk lerend’ (zmal), naar analogie van de pendant ‘zeer moeilijk lerend’ (zml). Tevens brengt zij de wetenschappelijke kennis over het onderwijs aan zmal-kinderen in kaart. Hierbij introduceert Willy de Heer enkele begrippen.
Uit het onderzoek komt naar voren dat de problemen van zmal- en zml-leerlingen vergelijkbaar zijn. Voor beide groepen leerlingen is het noodzakelijk dat het onderwijs wordt aangepast aan hun afwijkende leerproces.
In haar dissertatie gaat Willy de Heer na of de door haar in kaart gebrachte wetenschappelijke kennis over het onderwijs aan zmal-kinderen wordt toegepast in het Nederlandse basisonderwijs. Daarbij analyseert zij welke factoren een bepalende rol spelen bij de toepassing van deze kennis. Hiertoe heeft zij op basisschoolniveau een literatuuronderzoek uitgevoerd, op hogeschoolniveau een case study en op samenlevingsniveau een genealogische analyse.

Kroeg & Lopertoernooi

Op zondag 27 augustus organiseerde LSG voor de 10e keer het Kroeg en Lopertoenooi, waarbij de deelnemers hun partijen in verschillende kroegen in Leiden speelden, van de ene naar de andere lopend. De deelname van een paar OEW-teams bewees dat 'kroeg' niet altijd staat voor 'bier', want dat mag niet onder de 18. De resultaten: Reinoud-Job 6/14, Alisha-Tim 6, Mark-Luuk (Voorschoten) 5, Wadim-Thijs (Philidor) 8pt. Op de foto Alisha en Tim. Gezellig!

Start nieuwe seizoen

Op dinsdag 29 augustus beginnen we met het nieuwe seizoen. De indeling voor de speelgroepen staat op deze website (klik op speelgroepen in het menu aan de linkerkant). De eerste avond wordt er alleen gespeeld (vanaf 18:30). Op 6 september beginnen ook de lesgroepen. Wie in juni geslaagd is voor het stapexamen, en dus aan een nieuwe stap begint, krijgt een gratis lesboekje.

ONJK in Borne


Aan het grote jeugdtoernooi in Borne, het ONJK, van maandag 7 t/m zaterdag 12 augustus, doen dit jaar maar heel weinig OEW'ers mee: externe leden Alisha en Mark Warnaar in de C en clubkampioen Tim Warnaar in de D. Hun resultaten na twee dagen zijn helemaal niet slecht: Alisha 2½ uit 4, 13e plaats en beste meisje, Mark 2 uit 4, 27e plaats en Tim 3 uit 4, 12e plaats.
Hun resultaten in de eindstand: Alisha 15e (3e meisje) met 5,5 uit 9, Mark 64e (uit 74) met 3 uit 9, Tim 32e (uit 64) met 6,5 uit 13.